Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-34

RK-29-2013-34.doc  RK-29-2013-34pr01.doc  RK-29-2013-34pr02.doc  RK-29-2013-34pr03.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-29-2013-34
NázevProjekty, připravované k předložení do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
Zpracoval D. Buřičová, P. Pavlinec, V. Jáchim, I. Hanáková Kosourová, V. Kotrbová
Předkládá E. Janoušková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přípravu jednotlivých projektů, které budou předloženy do výzvy C4, určené pro kraje a vyhlášené v prioritní ose 4 Veřejná správa a veřejné služby pro oblast podpory 4. 1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy .
Cílem projektů obecně je posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb.
Zpracovatelé připravili návrh následujících projektů:
* Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3,3 mil. Kč - příloha RK-29-2013-34, př. 1;
* Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč - příloha RK-29-2013-34, př. 2;
* Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2,1 mil. Kč.
Předpokládaný celkový rozpočet všech projektů bude činit 9,4 mil. Kč. Spolufinancování krajem je ve výši 1,41 mil. Kč (15 % z celkového rozpočtu projektu).
Termín podání projektových žádostí je 20. 9. 2013, začátek realizace projektu je plánován na 1. 1. 2014.
Návrh řešení Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje:
rozhodnout předložit projekty Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3,3 mil. Kč, Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč a Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2,1 mil. Kč do výzvy C4, určené pro kraje, vyhlášené v prioritní ose 4 Veřejná správa a veřejné služby pro oblast podpory 4. 1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a uložit ředitelce Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit dopracování žádosti do výzvy C4, určené pro kraje a vyhlášené v prioritní ose 4 Veřejná správa a veřejné služby pro oblast podpory 4. 1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a předložení projektu řídícímu orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost;

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaGrémium ředitele (projektová kancelář): projektová kancelář souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický: Tyto projektové záměry nejsou uvedené v rozpočtovém výhledu na roky 2014 až 2016, předpokládané spolufinancování kraje se očekává ve výši 15% z celkového rozpočtu projektů, tj. 1,41 mil. Kč. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
předložit projekty:
- Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3,3 mil. Kč,
- Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč,
- Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2,1 mil. Kč
do výzvy C4, určené pro kraje a vyhlášené v prioritní ose 4 Veřejná správa a veřejné služby pro oblast podpory 4. 1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost;
ukládá
ředitelce Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit dopracování žádosti do výzvy C4, určené pro kraje a vyhlášené v prioritní ose 4 Veřejná správa a veřejné služby pro oblast podpory 4. 1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a předložení projektu řídícímu orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Odpovědnost Ř SEP
Termín 20. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz