Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-14

RK-28-2013-14.doc  RK-28-2013-14pr01.doc  RK-28-2013-14pr02.doc  RK-28-2013-14pr03.doc  RK-28-2013-14pr04.doc  RK-28-2013-14pr05.doc  RK-28-2013-14pr06.doc  RK-28-2013-14pr07.xls
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-28-2013-14
NázevNávrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
Zpracoval J. Kumpa; R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval nákup evakuačních podložek pro příspěvkové organizace v oblasti sociální věci. Předkládaný materiál řeší problematiku předání movitého majetku pořízeného v rámci centrálního nákupu evakuačních podložek k hospodaření
* Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci,
* Domovu pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizaci,
* Domovu pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizaci,
* Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci,
* Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci,
* Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizaci,
v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.
Návrh řešení Rozhodování o předání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku do hospodaření příspěvkové organizaci je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit předložené znění dodatků zřizovacích listin s vymezením majetku takto:
Organizaci se předává k hospodaření ostatní hmotný majetek, pořízený v rámci dodávky evakuačních podložek pro příspěvkové organizace.
Datum, k němuž bude majetek předán k hospodaření, bude uveden na předávacím protokolu mezi krajem (zastoupený zaměstnancem odboru sociálních věcí) a příspěvkovou organizací.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám dle materiálů RK-28-2013-14, př. 1, RK-28-2013-14, př. 2, RK-28-2013-14, př. 3,
RK-28-2013-14, př. 4, RK-28-2013-14, př. 5, RK-28-2013-14, př. 6. Soupis pořízeného majetku k předání do hospodaření příspěvkové organizaci je součástí materiálu
RK-28-2013-14, př. 7.
StanoviskaOddělení hospodářské správy: souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 1;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 2;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 3;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 4;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 5;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 6.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešová, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, ře
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz