Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-13

RK-28-2013-13.doc  RK-28-2013-13pr01.doc  RK-28-2013-13pr02.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-28-2013-13
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa; R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje projekt transformace Domova bez zámku, příspěvkové organizace (dříve Ústav sociální péče Jinošov), který je financován z IOP. Celý proces transformace Domova bez zámku, příspěvkové organizace je rozdělen do několika etap. V současné době jsou realizovány etapy:
* CZ.1.06/3.1.00/02.06970, Transformace Ústavu sociální péče Jinošov,
* CZ.1.06/3.1.00/07.08082, Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.,
* CZ.1.06/3.1.00/07.08060, Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
V rámci jednotlivých etap jsou objekty vybavovány movitým majetkem. Předkládaný materiál řeší problematiku předání movitého majetku pořízeného v rámci výše uvedených projektů k hospodaření Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.
Návrh řešení Rozhodování o předání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku do hospodaření příspěvkové organizaci je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit předložené znění dodatku zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, s vymezením majetku takto:

Organizaci se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a ostatní hmotný majetek pořízený v rámci projektů:
* CZ.1.06/3.1.00/02.06970, Transformace Ústavu sociální péče Jinošov,
* CZ.1.06/3.1.00/07.08082, Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.,
* CZ.1.06/3.1.00/07.08060, Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.,
v předpokládané hodnotě 5 708 557,90,- Kč.

Datum, k němuž bude majetek předán k hospodaření, bude uveden na předávacím protokolu mezi krajem (zastoupený zaměstnancem odboru sociálních věcí) a Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke zřizovací listině dle materiálu RK-28-2013-13, př. 1. Soupis již pořízeného majetku a výhled majetku, který se bude pořizovat je součástí materiálu RK-28-2013-13, př. 2.
StanoviskaOddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-13, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Termín do 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz