Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-31

RK-22-2013-31.doc  RK-22-2013-31pr01.doc  RK-22-2013-31pr01upr1.doc  RK-22-2013-31pr02.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-22-2013-31
NázevDohody o podmínkách poskytování zaměstnaneckých benefitů
Zpracoval Z. Kadlec, I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuVedení kraje i krajského úřadu dlouhodobě dbá na zvýšenou úroveň péče o zaměstnance Kraje Vysočina a neustálý rozvoj v této oblasti.
Na základě podnětu MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, byla získána možnost k poskytování zvýhodněné exkluzivní nabídky formou zaměstnaneckých výhod. Jedná se o nabídku od Lázní Aurora, s.r.o. (dále jen Lázně Aurora , kterou mohou využít zaměstnanci Kraje Vysočina, uvolnění členové Zastupitelstva Kraje Vysočina, ale i všichni zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina. Podmínky poskytování zaměstnaneckých benefitů byly dojednány na osobním setkání s vedením Lázní Aurora, kterého se za Kraj Vysočina zúčastnil MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel krajského úřadu a Ing. Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů.
Vyjednaná exkluzivní nabídka pro Kraj Vysočina obsahuje slevu ve výši 10 % na veškeré poskytované služby s výjimkou určených poplatků a služeb (jde zejména o regulační poplatky, lázeňské taxy, dárkové poukázky, již cenově zvýhodněné služby či doplatky).
Lázně Aurora se v předložených dohodách dále zavazují poskytovat zaměstnancům Kraje Vysočina tři speciální, cenově zvýhodněné balíčky. Nabídky pro zaměstnance Kraje Vysočina navazují na aktivity v rámci zaměstnaneckého programu Kraje Vysočina Podnik podporující zdraví .
Kraj Vysočina se zavazuje pravidelně během platného trvání této dohody propagovat vhodným způsobem v rámci organizace 10% slevu Lázní Aurora v rámci své interní komunikace se zaměstnanci Kraje Vysočina a v rámci komunikace s Krajem Vysočina zřízenými příspěvkovými organizacemi.
Kraji Vysočina nevznikají, v souvislosti s uzavřením dohod, žádné finanční náklady.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že je v zájmu vedení kraje i krajského úřadu nadále rozšiřovat nabídku benefitů pro zaměstnance Kraje Vysočina i jím zřízených příspěvkových organizaci a vzhledem k tomu, že kraji nevznikají, v souvislosti s uzavřením dohod, žádné finanční náklady, navrhuje MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, radě kraje rozhodnout uzavřít dohody o poskytování zaměstnaneckých benefitů s Lázněmi Aurora dle materiálu RK-22-2013-31, př. 1 (dohoda o poskytování zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance Kraje Vysočin a pro uvolněné členy Zastupitelstva Kraje Vysočina) a dle materiálu
RK-22-2013-31, př. 2 (dohoda o poskytování zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance Krajem Vysočina zřízených příspěvkových organizací).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o poskytování zaměstnaneckých benefitů dle materiálu RK-22-2013-31, př. 1 a dle materiálu RK-22-2013-31, př. 2.
Odpovědnost OddŘLZ
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz