Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-35

RK-35-2012-35.doc  RK-35-2012-35pr01.pdf  RK-35-2012-35pr02.xls
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-35-2012-35
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 20. 12. 2011 usnesením č. 2088/41/2011/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2011 dne 13. 12. 2011 usnesení č. 0550/07/2011/ZK - rozpočet kraje na rok 2012. V Rozpočtu kraje 2012 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu - je uvažována částka 800 000 Kč na Podporu reprezentace Kraje Vysočina na mistrovství Evropy a světa .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 16/11 OŠMS obdržel 1 žádost o dotaci na účast na sportovním mistrovství v celkové výši 20 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Žádost PUM 40/12 (viz materiál RK-35-2012-35, př. 1) splňuje podmínky stanovené Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách; OŠMS navrhuje tuto žádost podpořit v požadované výši 20 000 Kč.

Přehled žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotacích obsahuje materiál RK-35-2012-35, př. 2; dotace je evidována v systému eDotace: PR00254.0040.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je aktuální stav rezervy na Podporu reprezentace Kraje Vysočina na mistrovství (ÚZ 00309) ve výši 32 034 Kč.

Odbor informatiky
Dotace byly zaevidovány v systému eDotace - ID dotace PR00254.0040.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 20 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-35-2012-35, př. 2.
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz