Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-12

RK-02-2012-12.doc  RK-02-2012-12pr01.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-02-2012-12
NázevInformace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPodle Čl.2, odst. 5) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 16/10 ze dne 21.12.2010, předloží věcně příslušný odbor vždy za uplynulé čtvrtletí radě kraje informaci o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu.
Odbor dopravy a silničního hospodářství zadal ve sledovaném období 23 veřejných zakázek malého rozsahu na služby a stavební práce. Přehled zadaných veřejných zakázek malého rozsahu je uveden v materiálu RK-02-2012-12, př.1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-02-2012-12, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-02-2012-12, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 10. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz