Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-63

RK-28-2010-63.doc  RK-28-2010-63pr01.doc  RK-28-2010-63pr02.xls  RK-28-2010-63pr03.xls  RK-28-2010-63pr04.xls  RK-28-2010-63pr05.xls  RK-28-2010-63pr06.xls  RK-28-2010-63pr07.xls  RK-28-2010-63pr08.xls  RK-28-2010-63pr09.xls  RK-28-2010-63pr10.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-28-2010-63
NázevStudie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu s usnesením rady kraje č. 0878/18/2010/RK ze dne 8. 6. 2010 zpracoval OŠMS studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Materiál byl rozeslán k připomínkám středním školám. Připomínky jsou přiloženy v materiálu RK-28-2010-63, př. 10.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (materiál RK-28-2010-63, př. 1 a jeho přílohy v materiálech RK-28-2010-63, př. 2 až RK-28-2010-63, př. 9).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu
RK-28-2010-63;
ukládá
OŠMS zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
* studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem;
* uložení OŠMS zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz