Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2016 - 04.10.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcný, peněžní účelový dar a sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 8. jihlavské konference porodních asistentek
04Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
05Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
07Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
08Projekt TOGETHER
09Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Darování nemovité věci v k. ú. Třebíč
12Majetkoprávní příprava stavby III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070-1
13Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
14Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
15Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
17Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
1826. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
193. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
20Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Třebíč -Manž. Curieových, příspěvkové organizace
21Souhlas k přijetí dědictví u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
22Memorandum o spolupráci při realizaci systémových projektů z ESF Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň a Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů
23Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb
24Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Gymnázium Velké Meziříčí
25Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Gymnázium Žďár nad Sázavou
26Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 - změna závazných ukazatelů
27Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - změna závazných ukazatelů, změna čerpání fondu investic
28Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
29Cooking Together - závěrečná zpráva k projektu
30Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
31Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2016 - Louky u Polomu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz