Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2015 - 06.10.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
04Investiční záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - pořízení MR
05Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Regionální síť mikroregionu Horácko
06Materiál pro informaci - účast zahraničních partnerských regionů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě
07Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
08Poskytnutí finančních darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
09Poskytnutí finančního daru autorům a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 25. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
10Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
13Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křiž. s II/399
14Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35012 Pořežín, most ev. č. 35012-3
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
16Školní statek Humpolec, Dusilov 384 - Dohoda o narovnání
17Změna usnesení 1818/30/2014/RK
18Změny ve zřizovacích listinách
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 25. 9. 2015
20Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
21Uzavření darovacích smluv Gymnáziem Havlíčkův Brod
22Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
23Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 - modernizace v oblasti chovu skotu
24Monitorování kvality vzdělávání
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
26Podstatná změna č. XX projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
27Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
282. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka dotace od Domova bez zámku, příspěvkové organizace, u projektu Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost sociální práce
31Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
32Poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
33Návrh na poskytnutí věcného daru premiérovi České republiky
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz