Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-49

RK-39-2011-49.doc  RK-39-2011-49pr01.doc  RK-39-2011-49pr02.doc  RK-39-2011-49pr03.doc  RK-39-2011-49pr04.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-39-2011-49
NázevProjektový záměr příspěvkových organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdr
ZpracovalT. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkových organizací.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádají krajské příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-39-2011-49, př. 1, RK-39-2011-49, př. 2, RK-39-2011-49, př. 3.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-39-2011-49, př. 4.
StanoviskaGrémium ředitele:
Stanovisko bude předloženo na jednání rady.

Odbor ekonomický:
Stanovisko bude předloženo na jednání rady.

Odbor regionálního rozvoje:
Stanovisko bude předloženo na jednání rady.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou.
Odpovědnost OŠMS
Termín 16. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz