Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-19

RK-39-2011-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-39-2011-19
NázevNávrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0952/20/2011/RK rada kraje schválila finanční a investiční plán na rok 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. Usnesením č. 1574/32/2011/RK schválila rada kraje aktualizaci finančních a investičních plánů na rok 2011 pro všechna zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina.
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace zaslala žádost o schválení investičních akcí a udělení souhlasu s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
ve výši 113 753 Kč, a to v souvislosti s pořízením těchto položek:
* SW denzitometr ve výši 68 200 Kč: jedná se o provedení upgrade SW enCORE
na Kostním Denzitometru Lunar Prodigy, a rozšíření SW síťové licence na EnCORE
až pro 3 další externí počítače. Propojení ovládacího PC u denzitometru s dalším PC
s tímto nainstalovaným SW umožňuje na tomto PC přistupovat do všech databází
a plnohodnotně pracovat se soubory libovolného pacienta v plném rozsahu SW EnCore. Veškeré změny a popisy budou po uložení uloženy rovněž na ovládacím a zálohovacím PC u přístroje. V rámci upgradu SW byla zaktualizována nová verze ovládacího SW EnCore a doplněna o další aplikaci pro predikci pravděpodobnosti vzniku fraktur dle naměřených hodnot u pacienta.(FRAX );
* Intubační model pro novorozence ve výši 45 553 Kč: jedná se o realistický model pro nácvik KPR, provedení modelu s vyhodnocením kvality prováděné KPR, (správný objem vzduchu vdechu, příliš rychlé vdechy, správná hloubka masáže, nesprávná poloha rukou atd.) anatomicky přesné znaky. Model bude sloužit pro nácvik zdravotnického personálu nemocnice a současně bude sloužit pro výuku laické veřejnosti v kurzu, který bude zaměřen na resuscitaci dětí v lednu 2012.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit výše uvedené investiční akce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a udělit souhlas k převodu prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický k předloženému materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2011 zařazením nových investičních položek:
- SW denzitometru ve výši 68 200 Kč;
- Intubačního modelu pro novorozence ve výši 45 553 Kč;
souhlasí
s převodem prostředků rezervního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace do investičního fondu ve výši 113 753 Kč v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz