Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-26

RK-34-2011-26.doc  RK-34-2011-26pr01.pdf  RK-34-2011-26pr02.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-34-2011-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace občanskému sdružení Modelové království Žďár
Zpracoval Z. Čech
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátilo občanské sdružení Modelové království Žďár, zastoupené panem Radislavem Wimmerem se žádostí o finanční podporu ve výši 50 000 Kč na dostavbu projektu modelového kolejiště s námětem Vysočiny. Jedná se o unikátní expozici modelového kolejiště zaměřené na památky a železniční stanice na Vysočině. Expozice je umístěna v suterénu kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou a bude trvale zpřístupněna veřejnosti. Projekt svým zaměřením oslovuje návštěvníky všech věkových kategorií nejen z Vysočiny. Návštěvníci shlédnou během prohlídky dominanty Vysočiny jako je např. kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře nebo hotel SKI v Novém Městě na Moravě. Bližší informace o projektu Modelového království a kolejišti s námětem Vysočiny jsou obsahem materiálu RK-34-2011-26, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a vzhledem k tomu, že se jedná o aktivitu na jejíž podporu nemá Kraj Vysočina systémový dotační titul, ponechává na rozhodnutí rady kraj zda a případně v jaké výši Kraj Vysočina aktivity občanského sdružení Modelové království podpoří. V případě podpory by bylo finanční kryti zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 10. 2011 je 26 528 tis. Kč.
Odbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00193.0001.
Návrh usneseníVarianta A:
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši ...................... Kč občanskému sdružení Modelové království Žďár o. s., Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO: 229 07 408 dle materiálu
RK-34-2011-26, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku ......................... Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku ........................ Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz