Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-44

RK-27-2011-44.doc  RK-27-2011-44pr01.xls
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-27-2011-44
NázevNávrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV průběhu letošního roku vznikla nutnost zajištění řešení akcí nad rámec schváleného rozpočtu kapitoly Doprava, přílohy D2. Jedná se o akce:
II/409 Křeč - opěrná zeď
II/350 Přibyslav - hranice okresu
II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711
Bližší informace jsou uvedeny v příloze RK-27-2011-44, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí:
II/409 Křeč - opěrná zeď
II/350 Přibyslav - hranice okresu
II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
- II/409 Křeč - opěrná zeď;
- II/350 Přibyslav - hranice okresu;
- II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz