Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-24

RK-03-2010-24.doc  RK-03-2010-24pr1.doc  RK-03-2010-24pr2.pdf  RK-03-2010-24pr3.doc  RK-03-2010-24pr3upr1.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-03-2010-24
NázevDodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh Dodatku č.1. ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29. 9. 2008, která byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Ústavem biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i.

Usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0375/05/2008 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace v maximální výši 2 000 tis. Kč Ústavu biologie obratlovců AV ČR,v. v. i., která měla být využita k přípravě projektu projekt Regionální centrum výzkumu a vzdělávání v molekulární ekologii živočichů , který měl být předložen do operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů mezi krajem Vysočina a Ústavem biologie obratlovců AV České republiky, v.v.i., dle materiálu ZK-05-2008-87, př.3; poskytnout dotaci v maximální výši 2 000 tis. Kč Ústavu biologie obratlovců AV ČR,v.v.i., IČ 68081766 dle materiálu ZK-05-2008-87, př.2.upr1.; schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 000 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace Ústavu biologie obratlovců AV ČR,v.v.i., IČ 68081766 dle materiálu ZK-05-2008-87, př.2. upr1.).

Dne 29. 9. 2008 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Ústavem biologie obratlovců AV ČR,v. v. i., viz materiál RK-03-2010-24, př. 1. Dle této smlouvy měla být dotace čerpána na dvě samostatné činnosti a to:
1. Zpracování projektové žádosti včetně (500 000 Kč): SWOT analýzy, studie proveditelnosti včetně finanční rozvahy,
2. Zpracování stavební a technologické dokumentace včetně (1 500 000 Kč): Urbanistické studie území, technické dokumentace pro stavební povolení; Zpracování technologické studie přístrojového a laboratorního vybavení.
Ústav biologie obratlovců AV ČR,v.v.i. požádal dne 11. 1. 2010 o umožnění změny čerpání dotace, viz materiál RK-03-2010-24, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnut o uzavření Dodatku č.1. ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29. 9. 2008 dle materiálu RK-03-2009-24, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č.1. ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29. 9. 2008 dle materiálu RK-03-2010-24, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 20. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz