Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-04

RK-03-2010-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-03-2010-04
NázevPřijetí daru pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemku pro novostavbu Domova pro seniory Velké Meziříčí.
Kraj Vysočina je investorem stavby Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba. Stavba byla v roce 2009 zahájena a je spolufinancována z prostředků státního rozpočtu - ISPROFIN. Na základě usnesení 0109/02/2007/ZK zastupitelstva kraje a 4/2007 (bod 14) zastupitelstva města Velké Meziříčí byla mezi krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného a městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce uzavřena dne 30. 4. 2007 a 31. 5. 2007 smlouva o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 5999/3 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Velké Meziříčí. Na části tohoto pozemku se stavba realizuje. Město Velké Meziříčí předložilo v závěru roku 2009 geometrický plán na rozdělení pozemku, podle kterého vznikl nový pozemek par. č. 5999/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6223 m2 v k.ú. Velké Meziříčí. Tento pozemek bude předmětem daru.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 5999/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6223 m2 v k.ú. Velké Meziříčí vzniklý dle geometrického plánu č. 3322-208/2009 do vlastnictví kraje. Nabytím pozemku bude sjednocen vlastnický vztah pozemku a realizované stavby na něm.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem předmětný pozemek.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 5999/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6223 m2 v k. ú. Velké Meziříčí vzniklý dle geometrického plánu č. 3322-208/2009 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz