Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2022

Zadávací dokumentace včetně příloh a dodatečných informací, na základě výzvy č. 08 a č. 09 Integrovaného operačního programu

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.1.2022

Žádost o poskytnutí Sdělení krajského úřadu ze dne 12. 10. 2021

viz příloha

Příloha


D. Marek, oddOSČ, zadáno dne: 18.1.2022

Poskytnutí těchto informací týkajících se „projektu Zdravotně sociální pomezí“: 1. Úplný seznam členů případového týmu projektu Zdravotně sociální pomezí. 2. Popis řešení nejtěžších případů projektu Zdravotně sociální pomezí.

viz příloha


Ing. L. Mikletičová, OSV, zadáno dne: 18.1.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se vydaného Rozhodnutí KÚ Vysočina o udělení licence a Závazných stanovisek ostatních dotčených krajů pro linku číslo 840158 Třebíč-Jihlava-Humpolec-Praha dopravce HUSTÁK CZ s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 18.1.2022

Informace o činnosti radního Kraje Vysočina

1. Veškerá pracovní jednání pana radního Pavla Hájka v prosinci 2021 byla bez zápisu. 2. V prosinci 2021 nebyl pan radní Pavel Hájek na služební cestě mimo Kraj Vysočina.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 13.1.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jízdního řádu autobusové linky č. 350501 dopravce H.F. Tour

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 12.1.2022

Informace související s příspěvkem na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění

Kraj Vysočina neposkytuje svým zaměstnancům příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 10.1.2022

poskytnutí kopií smluv, popř. odkazů na tyto smlouvy, jejichž předmětem je pořízení sw

viz příloha

Příloha


Táňa Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 5.1.2022