Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-57

ZK-04-2016-57.doc  ZK-04-2016-57pr01.doc  ZK-04-2016-57pr02.doc  ZK-04-2016-57pr03.pdf  ZK-04-2016-57pr04.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-04-2016-57
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení převodu pozemků.
Kraj Vysočina byl v roce 2015 investorem stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř. Po dokončení stavby v k.ú. a obci Nová Ves u Chotěboře, po zaměření skutečného provedení stavby a z následně vyhotoveného geometrického plánu číslo 428-1602/2014 je zřejmé, že výše uvedenou stavbou byly trvale dotčeny i pozemky vedené v katastru nemovitostí jako vlastnictví právnických osob.
Návrh řešení Pro možnost majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-57, př. 1 od obce Nová Ves u Chotěboře a současně OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek od SODO DUO, spol. s r.o. se sídlem Nová Ves u Chotěboře č.p. 180, IČ 60915480 za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-57, př. 2.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 1047/20/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-30, př. 1 od obce Nová Ves u Chotěboře a rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek od SODO DUO, spol. s r.o. se sídlem Nová Ves u Chotěboře č.p. 180, IČ 60915480 za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-30, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-04-2016-57, př. 1 od obce Nová Ves u Chotěboře;
* nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek od SODO DUO, spol. s r.o. se sídlem Nová Ves u Chotěboře č.p. 180, IČ 60915480 za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu ZK-04-2016-57, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 6. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz