Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-23-2007-49

RK-23-2007-49.doc  RK-23-2007-49pr1.doc  RK-23-2007-49pr2.tif
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-23-2007-49
NázevInformace o projektu regionální značky pro podporu spotřeby regionálních produktů a služeb
Zpracoval I. Mahelová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuNa území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina je realizován projekt "Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy" podpořený z Evropského sociálního fondu v programu Rozvoj lidských zdrojů Cílem projektu je předávat zemědělským podnikatelům a pracovníkům veřejné správy informace o agro-environmentálně orientovaných programech Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR a radit, jak těchto programů využívat. Nositelem projektu je občanské sdružení EPOS, Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR se sídlem v Brně, Kotlářská 53. Kraj Vysočina je jedním z 15 partnerů projektu, smlouva o partnerství byla podepsána na základě usnesení č. 1856/37/2006/RK ze dne 19.12.2006. Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na www.agro-envi-info.cz.
Jednou z dílčích aktivit projektu je iniciace vzniku sdružení, jehož snahou by měl být rozvoj výroby potravin, zpracování místních produktů, rozvoj tradičních řemesel a s tím související propagace kraje. Snahu o zachování regionální identity a propojení ochrany přírodního bohatství a místních tradic s ekonomickou prosperitou regionu rozvíjí na území ČR od roku 2005 Regionální environmentální centrum ČR (dále jen "REC") v systému regionálních značek nazvaném "Domácí výrobky" (www.domacivyrobky.cz). Systém je uplatňován v Krkonoších, Beskydech, na Šumavě a v oblasti Moravského krasu - viz příloha RK-23-2007-49, př.2. Základní certifikační pravidla pro udělování značek zpracovalo REC, specifická doplnění jsou projednávána s regionálními subjekty - nositeli značky - stejně jako obsah značky, její podoba a název. Kritériem pro udělení regionální značky jsou regionální původ, šetrnost k životnímu prostředí, jedinečnost produktu a standardní kvalita. Značení je určeno jak pro místní obyvatele, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat místní výrobce, tak návštěvníkům, kteří mohou netradičním způsobem "objevit" region. Udělení značky je zpoplatněno dle dohody jednotlivých výrobců.
Návrh řešení Dne 15.6.2007 byla výše popsaná aktivita prezentována na půdě krajského úřadu, zároveň byla přednesena žádost o nefinanční podporu kraje. Schůzky se zúčastnili: M. Černá, L. Seidl, I. Mahelová.
Do projektu se zapojí REC ČR (Senovážná 2, Praha), jehož pracovníci mají bohaté zkušenosti se zaváděním certifikace regionálních výrobků, Zemědělská ekologická regionální agentura ZERA (V. Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou), která je hlavním partnerem v projektu pro kraj Vysočina, Místní akční skupina Most Vysočiny (náměstí 17, Velké Meziříčí), která bude stěžejním partnerem pro spolupráci s ostatními MAS, s Venkovským parlamentem a regionálními producenty a Chaloupky o.p.s. (Kněžice 109, Okříšky), která se s podobnou aktivitou v letošním roce ucházela o grant. Kraj Vysočina poskytne podporu ve formě poskytnutí prostor pro konání seminářů a pomoci s propagací. Zástupce kraje by měl být jmenován do realizačního týmu a mohl by se zároveň stát členem certifikační komise.
V měsících červenci až září jsou naplánovány tři schůzky partnerů projektu s potenciálními výrobci (17.7., 21.8. a 13.9.). Úvodní informační kampaň o regionálním značení bude spuštěna v druhé polovině září, v rámci akce Září - měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Určen bude místní koordinátor, který bude celý systém značení spravovat. Koordinací akcí je prozatím pověřen Ing. Tomáš Klejzar z PRO-BIO Regionálního centra Vysočina (náměstí Svobody 11, Jihlava). Podrobný zápis ze schůzky je obsahem materiálu RK-23-2007-49, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o projektu regionálního značení výrobků a
prohlašuje,
že kraj Vysočina podporuje myšlenku postupného zavádění regionální značky pro podporu spotřeby regionálních produktů a služeb.
Odpovědnost ORR, OSH
Termín 30. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz