Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-27

RK-13-2007-27.doc  RK-13-2007-27pr1.doc  RK-13-2007-27pr2.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-13-2007-27
NázevGrantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - úprava dokumentace
Zpracoval J. Zikánová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je nositelem grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci Opatření 3.2 SROP.
Vzhledem k nově vzniklému oddělení grantových programů Odboru školství, mládeže a sportu dochází ke změně gestora grantového schématu, a to z oddělení koncepce vzdělávání na oddělení grantových programů. Tuto změnu je nutné promítnout v dokumentaci ke grantovému schématu, a to v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory a v Prováděcí směrnici. Usnesení o schválení dokumentace pro jednotlivá kola výzev zastupitelstvem kraje jsou uvedena v materiálu RK-13-2007-27, př. 1.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit formální změny v dokumentaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 pro jednotlivá kola výzev, a to dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/1.5/2005 dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1/2004 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
* formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/2.2/2006 dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
* formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/3.1/2006 dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
* formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/4.0/2006 dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2;
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/4/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-13-2007-27, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín OŠMS zajistí zaslání upravených dokumentů do 30. 4. 2007 CRR.
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz