Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-21

RK-13-2007-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-13-2007-21
NázevDelegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě (dále jen nemocnice), potřebuje zajistit dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), nazvanou "Kultivační půdy a ATB disky"
Předmětem veřejné zakázky je dodávka umělých kultivačních půd určených k pěstování mikroorganismů na kterých dojde k pomnožení zárodků, což umožňuje jejich bližší určení. Kultivace je součástí mikrobiologického vyšetření moči, krve, hlenu, hnisu, tekutiny z výpotků, stěru z kůže apod. Dále se jedná o dodávku ATB (antibiotika) disků v rozsahu dle zadávací dokumentace. Místem plnění je nemocnice, oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby. Doba plnění je 2,5 roku od uzavření smlouvy. Předpokládaná cena (bez DPH) je 5 625 000,- Kč.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen Pravidla) žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise, která bude vykonávat dle ustanovení zadavatele v souladu s § 71 odst. 3 zákona i funkci komise pro otevírání obálek.
První jednání hodnotící komise je stanoveno na 19. 4. 2007 na 9:15 hodin v zasedací místnosti č. 3 ředitelství nemocnice.
Návrh řešení Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel předkládá resortní odbor návrh na delegování a rada kraje rozhodne o účasti zástupce kraje a jeho náhradníkovi v hodnotící komisi. Návrh předpokládá doplnění zástupce zřizovatele z řad členů zastupitelstva, zástupce politického klubu a jednoho zástupce z řad pracovníků úřadu, jako zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise přímo na jednání rady kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
............................................. a zástupce politického klubu .................. a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a ............................... a zástupce politického klubu ....................... a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku: "Kultivační půdy a ATB disky" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
Odpovědnost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 12. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz