Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-20

RK-13-2007-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-13-2007-20
NázevVyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Dle těchto "Zásad" podala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 28. 2. 2007 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* EKG šestikanálový Chirastar 63, inventární číslo 5502, rok výroby 1990, výrobní číslo AC478, PC 128 322,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o značně opotřebený přístroj, jehož další opravy by byly nerentabilní.
* Kolonoskop PENTAX FC 38, inventární číslo 5441, rok výroby 1988, výrobní číslo A91494, pořizovací cena 243 947,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o celkově zastaralý a těžce poškozený přístroj, který nevyhovuje požadavkům stanoveným výrobcem a jehož oprava je ekonomicky velmi náročná a neefektivní.

Uvedený nepotřebný majetek byl nabídnut na internetových stránkách kraje Vysočina od 02. 3. 2007 do 16. 3. 2007. O majetek nebyl projeven zájem ze strany organizací zřizovaných krajem.
Návrh řešení S ohledem na nepotřebnost majetku v nemocnici, zastaralost přístrojů, nedostupnost náhradních dílů a servisu doporučujeme radě kraje schválit vyřazení uvedeného majetku.
Odbornou fyzickou likvidaci nepotřebného majetku provést dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, z majetku kraje:
- EKG šestikanálový Chirastar 63, inventární číslo 5502, rok výroby 1990,
- Kolonoskop PENTAX FC 38, inventární číslo 5441, rok výroby 1988.
Odpovědnost Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 7. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz