Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-41

RK-11-2007-41.doc  RK-11-2007-41pr1.doc  RK-11-2007-41pr2.doc  RK-11-2007-41pr2upr1.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-11-2007-41
NázevVýběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDosavadní ředitelka Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, Zdeňka Cimbálníková požádala dopisem ze dne 12. 3. 2007 o rozvázání pracovního poměru výpovědí ke dni 30. 6. 2007. Dopis, který byl na podatelnu krajského úřadu doručen 14. 3. a kterým provedla tento právní úkon, je obsažen v materiálu RK-11-2007-41, př. 3.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí ukončení pracovního poměru paní Zdeňky Cimbálníkové na základě její výpovědi a tím i ukončení jejího výkonu funkce ředitelky uvedené příspěvkové organizace. Dále radě kraje navrhujeme vyhlásit výběrové řízení na ředitele/lku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2007-41, př. 1, a schválit složení výběrové komise pro výběrové řízení dle doplněného materiálu RK-11-2007-41, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
ukončení pracovního poměru paní Zdeňky Cimbálníkové a ukončení výkonu funkce ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, na základě její výpovědi uvedené v materiálu RK-11-2007-41, př. 3;
vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele/ku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2007-41, př. 1;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele/ku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle doplněného materiálu RK-11-2007-41, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz