Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-59

RK-12-2007-59.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-12-2007-59
NázevVyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Dle těchto "Zásad" podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), dne 9. 3. 2007 návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 20. 2. 2007 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Televizní řetězec RTG-RFT, inventární číslo 3667, rok výroby 1992, výrobní číslo 200002, pořizovací cena 161 553,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o zastaralý přístroj, který se již 10 let nevyrábí a u něhož nelze zajistit servis.

* Automat vyvolávací DU-PONT M45-S, inventární číslo 3681, rok výroby 1993, pořizovací cena 259 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o opotřebovaný a nefunkční přístroj. Pro nedostatek náhradních dílů nelze zajistit servis.

Majetek byl nabídnut na internetových stránkách kraje od 20. 2. - 7. 3. 2007. Ze strany příspěvkových organizací zřizovaných krajem nebyl o přístroje projeven zájem.
Návrh řešení Vzhledem k technickému stavu a nezájmu o majetek ze strany jiných organizací navrhujeme, aby Rada kraje Vysočina vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku z majetku kraje Vysočina.
Přístroje jsou určeny k odborné fyzické likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
- Televizní řetězec RTG-RFT, inventární číslo 3667, rok výroby 1992;
- Automat vyvolávací DU-PONT M45-S, inventární číslo 3681, rok výroby 1993.
Odpovědnost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz