Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-57

RK-12-2007-57.doc  RK-12-2007-57pr1.doc  RK-12-2007-57pr2.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-12-2007-57
NázevVýběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína
Předkládá J. Vondráček
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila na svém dne 30. 1. 2007 na jejím 5. zasedání usnesením č. 0187/05/2007/RK vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace. Do výběrového řízení se řádně přihlásilo celkem 7 uchazečů, přičemž dva uchazeči se na ústní pohovory nedostavili.
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace probíhalo ve dvou částech, a to v 1. části věnované psychologickým pohovorům a ve 2. části zaměřené na řízený rozhovor. Obě části proběhly 21. 3. 2007 a k oběma částem výběrového řízení se dostavilo pět uchazečů. Dva uchazeči nepředložili požadované doklady, čímž nesplnili podmínky výběrového řízení a byli z tohoto výběrového řízení vyloučeni. Na základě uvedených částí výběrového řízení komise doporučila pouze jediného uchazeče jako vhodného, jak je uvedeno v materiálu RK-12-2007-57, př. 1.
Návrh řešení Na základě doporučení výběrové komise ve výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, navrhujeme jmenovat ředitelem této organizace paní Marii Novosádovou, dle materiálu RK-12-2007-57, př. 1.
Výběrové řízení s navazujícím projednáním v radě a jmenováním nebylo možné zrealizovat před uběhnutím výpovědní lhůty, kterou skončil pracovní poměr a výkon funkce dosavadního ředitele Zdeňka Doležala k 31. 3. 2007. Do 6. 4. 2007 plní funkci statutárního orgánu příspěvkové organizace stávající zástupkyně ředitele na základě původního pověření k zastupování. K zabezpečení řádného předání funkce ředitele a seznámení nové ředitelky s problematikou přebírané organizace navrhujeme doporučit nastupující ředitelce, aby si zabezpečila přechodnou pomoc ze strany dosavadního ředitele ve formě poradenství na základě dohody o provedení práce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, s účinností od 6. 4. 2007 paní Marii Novosadovou;
doporučuje
nastupující ředitelce, aby si zabezpečila přechodnou pomoc ze strany dosavadního ředitele ve formě poradenství na základě dohody o provedení práce.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 6. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz