Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-46

RK-12-2007-46.doc  RK-12-2007-46pr1.doc  RK-12-2007-46pr1upr1.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-12-2007-46
NázevNávrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0263/08/2007/RK ze dne 20. 2. 2007 pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu (dále jen "OŠMS") zajistit vyhlášení a organizaci konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154. Po obdržení všech návrhů na jmenování konkursní komise (škola, ČŠI, školská rada) je možno předložit radě kraje návrh na jmenování členů komise.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje jmenovat v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, členy konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154 ve složení dle doplněného materiálu RK-12-2007-46, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupce města Nové Město na Moravě a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníka s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz