Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-40

RK-12-2007-40.doc  RK-12-2007-40pr1.doc  RK-12-2007-40pr2.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-12-2007-40
NázevŽádost o rozpočtovou změnu v souvislosti se zpracováním expertních posudků k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval I. Schallnerová, M. Svatoňová
Předkládá H. Kubíček, M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 5. 12. 2006 rada kraje usnesením č. 1760/36/2006/RK schválila zadat zpracování a kompletaci podkladů a analýz pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě firmě EURONEST s.r.o., Okružní 963, 674 01 Třebíč a uložila odboru kultury a památkové péče předložit radě kraje výstupy zpracování do
28. 2. 2007. Materiál Podklady pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny byl v požadovaném termínu firmou EURONEST s.r.o. zpracován a předložen radě k projednání na 9. jednání dne 27. 2. 2007. Rada kraje navrhla odložení materiálu a jeho doplnění o expertní posudky a vyjádření externích odborníků a zainteresovaných subjektů a pověřila odbor kultury a památkové péče a odbor regionálního rozvoje jejich zajištěním.
Odbor regionálního rozvoje zadal vypracování expertního posudku společnostem
1) Eurovision, s.r.o., Husova 6, 602 00 Brno (48 790,-Kč včetně DPH)
2) KP projekt s.r.o., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice (29 750,-Kč včetně DPH).
Odbor kultury a památkové péče zadal vypracování expertního posudku společnostem
1) Národní knihovna ČR
2) Sdružení knihoven ČR.
Některé z výše uvedených subjektů budou zpracovávat expertní posudky za úplatu, termín pro dodání expertních posudků a vyjádření je 11. 4. 2007. S výsledky bude rada seznámena ihned po jejich vyhodnocení.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje a odbor kultury a památkové péče nemají ve svých schválených rozpočtech na rok 2007 finanční prostředky na uhrazení těchto expertních posudků a žádají radu kraje o schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve převodu prostředků ve výši
* 80 000 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Regionální rozvoj ORJ 9000, § 3314 Činnosti knihovnické
* 7 000 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3314 Činnosti knihovnické.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k provedení rozpočtového opatření dle návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj ORJ 9000, § 3314 Činnosti knihovnické, o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3314 Činnosti knihovnické o částku 7 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 7 000 Kč
za účelem úhrady finančních nákladů spojených se zpracováním expertních posudků k projektu Výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor kultury a památ. péče, odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz