Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-37

RK-12-2007-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-12-2007-37
NázevVeletrhy investičních příležitostí v r. 2007
Zpracoval O. Wiesnerová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina usiluje o zlepšení mezinárodní konkurenceschopnosti regionu. Zároveň hledá zdroje námětů pro pozitivní posílení image kraje Vysočina jako atraktivní oblasti pro investory. Mezi nejúspěšnější marketingové nástroje patří veletrhy, umožňují potenciálním investorům získat na jednom místě kompletní přehled a zároveň se detailně seznámit s investičními příležitostmi.
Dne 17. - 21. dubna 2007 se v Brně koná již 4. ročník mezinárodního veletrhu investičních příležitostí URBIS INVEST 2007. Tento veletrh se dnes již zapsal do povědomí investorů a developerů jako místo s kompletní nabídkou investičních příležitostí ze všech krajů České republiky. Veletrh se uskuteční v areálu brněnského výstaviště společně s 12. ročníkem Stavebních veletrhů Brno. V loňském roce zde bylo prezentováno 204 průmyslových zón a rozvojových ploch o celkové ploše 6 100 ha., což představovalo oproti r. 2004 nárůst o 40%. Návštěvníci byli z více jak 80 % odborníci z oboru obchodu s průmyslovými nemovitostmi, developeři a investoři.
Dalším z veletrhů je realitní a investiční veletrh zaměřený na střední a východní Evropu Real Vienna ´07. Veletrh se bude konat ve dnech 23. - 25. 5. 2007 na novém výstavišti ve Vídni. Veletrh loňským ročníkem potvrdil, že je centrem pro nabídku i poptávku v oblasti realitních a investičních příležitostí. Na straně poptávajících budou, stejně jako při loňském 1. ročníku, zástupci investičních fondů a institucí, kteří se orientují na střední a východní Evropu. Loňského ročníku se zúčastnilo 200 vystavovatelů z 21 zemí, bohatý doprovodný program byl zacílen pro návštěvníky z odborných kruhů.
.
Návrh řešení Brněnský veletrh URBIS INVEST 2007 si již vybudoval pevnou pozici mezi veletrhy svého druhu a tudíž by kraj Vysočina měl využít této příležitosti, která je umocněna možností společné prezentace investičních příležitostí kraje Vysočina společně s regionální kanceláří Agentury na podporu podnikání Czechninvest v rámci doprovodných programů. Chtěli bychom podnítit zájem investorů o Vysočinu jako region s vysokým rozvojovým potenciálem. Příliv zahraničních investic přispívá ke stabilizaci regionálního průmyslu, což je jedna z cest k větší míře zapojení se do světové ekonomiky.
Realitní a investiční veletrh REAL VIENNA ´07 se v loňském roce sice konal poprvé, ale špičková a profesionální příprava spolu s doprovodnými programy docílily vysoké návštěvnosti z řad odborníků v oblasti investic a realitního trhu. Zaměření na střední a východní Evropu se jeví pro kraj Vysočina jako velmi výhodné a perspektivní.
Celkový rozpočet na účast na veletrhu URBIS INVEST 2007 je za 16 m2 výstavní plochy včetně služeb, realizace expozice a zápisu do katalogu 140.000,-Kč. Jako spoluvystavovatel se na expozici podílí také Statutární město Jihlava, které k naší ploše 16 m2 připojí svých 6 m2.


Rozpočet pro veletrh REAL VIENNA 2007 činí při ploše expozice 9 m2 130.000,- Kč vč. poplatků, grafického zpracování a realizace expozice.
Veletrhy budou financovány z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje.Krajského úřadu kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor - ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 je na kapitole Regionální rozvoj, § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu schválena částka 900 tis. Kč na prezentaci kraje a obchodní mise, na § 2141 Vnitřní obchod částka 200 tis. Kč na veletrhy investičních příležitostí a na § 2143 Cestovní ruch částka 300 tis. Kč na veletrhy cestovního ruchu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o aktivitách Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina v souvislosti s prezentací investičních příležitostí kraje Vysočina na výše uvedených veletrzích.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz