Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-77

RK-10-2007-77.doc  RK-10-2007-77pr1.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-10-2007-77
NázevVýběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina na svém 5. zasedání usnesením č. 0148/05/2007/RK dne 30. ledna 2007 rozhodla vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Do výběrového řízení se řádně přihlásilo celkem 5 uchazečů.
Výběrové řízení na ředitele/ku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se uskutečnilo dne 7. března 2007. K výběrovému řízení se dostavilo všech 5 uchazečů.
Návrh řešení Na základě výsledků konání výběrového řízení na ředitele/ku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace výběrová komise doporučuje radě kraje jako vhodné uchazeče bez určení pořadí pana Ing. Milana Plašila a pana Ing. Zdeňka Vacka a uložila předsedovi výběrové komise panu RNDr. Miloši Vystrčilovi informovat radu kraje o průběhu jednání výběrové komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
odvolává
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, z funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pana Ing. Milana Plašila ke dni 31. března 2007;
jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, do funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pana ....................... s účinností od 1. dubna 2007.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz