Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-39

RK-11-2007-39.doc  RK-11-2007-39pr1.tif  RK-11-2007-39pr2.xls  RK-11-2007-39pr3.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-11-2007-39
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování ceny pro vítěze soutěže "Podnik podporující rodinu"
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuPhDr. Zdeňka Hajná, CSc., předsedkyně Českého svazu žen se obrátila na kraj Vysočina s žádostí o cenu pro vítěze soutěže s názvem "Podnik podporující rodinu". Tato soutěž je vyhlášena v rámci projektu EQUAL - modelový program slaďování pracovního a rodinného života - kraj Vysočina. Vítěz soutěže bude vyhlášen v závěru workshopu, který proběhne 26. a 27. 3. 2007 v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě. Nad tímto projektem převzala záštitu náměstkyně hejtmana Ing. Marie Černá. Bližší informace o akci jsou uvedeny v žádosti, která je obsahem mat. RK-11-2007-39, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-11-2007-39, př.2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byl Českému svazu žen poskytnut dar v podobě skleněného broušeného talíře v pořizovací ceně max. 5 000 Kč.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o materiální podporu soutěže si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru regionálního rozvoje a M. Černé, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina, viz příloha č. 2 tohoto materiálu.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 : Akce podporované krajem v roce 2007), § 6409 Ostatní činnosti j. n. je 315 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout věcný dar v podobě broušeného skleněného talíře v pořizovací ceně 5 tis. Kč Českému svazu žen dle materiálu RK-11-2007-39, př. 3;
* provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku Kč 5 tis. Kč a současné zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n., položka 5194 Věcné dary o stejnou částku 5 tis. Kč za účelem nákupu a darování skleněného broušeného talíře v pořizovací ceně max. 5 tis. Kč, Českému svazu žen pro vítěze soutěže s názvem "Podnik podporující rodinu" dle materiálů RK-11-2007-39, př. 1,
RK-11-2007-39, př. 2 a RK-11-2007-39, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz