Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-25

RK-11-2007-25.doc  RK-11-2007-25pr1.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-11-2007-25
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky "Oprava silnice II/602 Velká Bíteš - křižovatka II/390" a "Oprava silnice III/35433, III/35437 a III/36049 Mostiště". Jedná se o akce souvislých oprav silnic ve vlastnictví kraje Vysočina hrazené z prostředků EIB a kraje Vysočina s termínem realizace v roce 2007. Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka "Oprava silnice II/602 Velká Bíteš - křižovatka II/390" je vypsána dle § 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení a veřejná zakázka "Oprava silnice III/35433, III/35437 a III/36049 Mostiště" je vypsána dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Opravu silnice II/602 Velká Bíteš - křižovatka II/390" dle § 21 odst. 1 písm.a) otevřené řízení a "Opravu silnice III/35433, III/35437 a III/36049 Mostiště" a dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy na "Opravu silnice II/602 Velká Bíteš - křižovatka II/390" a "Opravu silnice III/35433, III/35437 a III/36049 Mostiště" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 5. 1. 2007.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:

1. "Opravu silnice II/602 Velká Bíteš - křižovatka II/390"
2. "Opravu silnice III/35433, III/35437 a III/36049 Mostiště"


Výše uvedená výběrová řízení se uskuteční dne 26. 4. 2007 od 9.00 hod a od 10.00 hod. v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana (paní) *......................... a zástupce politického klubu *....................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana (paní)*............................ a zástupce politického klubu *.....................a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/602 Velká Bíteš- křižovatka II/390" a "Opravu silnice III/35433, III/35437 a III/36049 Mostiště", které se uskuteční dne
26. 4. 2007.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz