Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-22

RK-11-2007-22.doc  RK-11-2007-22pr1.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-11-2007-22
NázevProdej výpočetní techniky
Zpracoval I. Šmídová, P. Rosický, K. Kotrba
Předkládá E. Šarapatková
Počet příloh
Popis problémuDne 18. 12. 2006 obdržel hejtman kraje písemné oznámení o odstoupení pana Ladislava Péťi, bytem Budišov 160, 675 03 Budišov, z funkce člena Zastupitelstva kraje Vysočina. Pan Ladislav Péťa dne 26.02.2007 požádal radu kraje o odkoupení notebooku, který užíval ke své funkci člena zastupitelstva kraje.
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu navrhuje vyřazení a prodej notebooku Asus M2424, výr.č. *034021, inv.č. KUJIH000CG8U, pořízeného dne 17.12.2004 za cenu 31892,- Kč s DPH, v konfiguraci Intel Celeron M 1400MHz, HDD IDE 40GB 4200rpm, 256MB RAM, optická mechanika DVD/CD-RW, WiFi, modem, FireWire , IrdA, včetně licence MS Windows XP Professional OEM, za navrhovanou cenu dle materiálu
RK-11-2007-22, př. 1. Cena byla stanovena srovnáním předpokládané zůstatkové ceny při době životnosti 5 let a ceny obvyklé u prodejců použitého zboží obdobného typu notebooku.
Rozhodnutí o prodeji movitých věcí je podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona o krajích svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s vyřazením majetku.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* vyřadit majetek: notebook Asus M2424, výr. č. *034021, inv.č. KUJIH000CG8U;
* uzavřít smlouvu dle materiálu RK-11-2007-22, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz