Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-18

RK-11-2007-18.doc  RK-11-2007-18pr1.tif  RK-11-2007-18pr2.xls
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-11-2007-18
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na celostátní výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuČeská bonsajová asociace (ČBA) zastoupená panem Janem Bučilem, členem výboru ČBA se obrátila na kraj Vysočina s žádostí o dotaci ve výši 100 000 Kč na celostátní výstavu ČBA. Jedná se o celostátní výstavu bonsají s mezinárodní účastí, zahrnující i další doprovodné akce a výstavy. Jedná se o jubilejní X. celostátní výstavu, kterou zaštítilo mj. japonské velvyslanectví v ČR. Výstava se bude konat v Jihlavě již po čtvrté. Letošní ročník proběhne ve dnech 31. 5. až 3. 6. 2007 v Hotelu Gustav Mahler v Jihavě. Bližší informace jsou obsahem mat. RK-11-2007-18, př. 1
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-11-2007-18, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla České bonsajové asociaci, Luční 285, 411 17 Libochovice, IČ: 62772422 poskytnuta dotace ve výši 40 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s celostátní výstavou České bonsajové asociace.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru kultury a památkové péče, Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje Vysočina a M. Matějkové, radní kraje Vysočina pro oblast kultury, viz materiál RK-11-2007-18, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 : Akce podporované krajem v roce 2007), § 6409 Ostatní činnosti j.n. je 315 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč České bonsajové asociaci, Luční 285, 411 17 Libochovice, IČ: 62772422, na krytí nákladů souvisejících s celostátní výstavou České bonsajové asociace a
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 40 tis. Kč a současné zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 40 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s celostátní výstavou České bonsajové asociace dle materiálů RK-11-2007-18, př. 1
a RK-11-2007-18, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz