Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-60

RK-10-2007-60.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-10-2007-60
NázevPoskytnutí finančního příspěvku pořadateli národní přehlídky "SEDMIKVÍTEK - Folklorní tance"
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina usnesením č. 1387/36/2004/RK dne 19. 10. 2004 schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění (dále jen "pravidla"), která stanovují závazný postup kraje při poskytování finančních příspěvků pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
V souladu s pravidly podala Krajská organizace Pionýra kraje Vysočina, pořadatel národní přehlídky, dne 8. 1. 2007 Žádost o podporu akce "SEMIKVÍTEK - Folklorní tance". Jedná se o celostátní postupovou soutěž amatérských folklorních souborů zaměřenou na předvedení folklorních tanců v rámci soutěžních pásem.
Soutěž se konala ve dnech 19. - 21. ledna 2007 v Přibyslavi, zúčastnilo se jí 319 účastníků, z toho 159 z kraje Vysočina. V závěru soutěže odborná porota vyhlásila vítěze ve třech kategoriích a doporučila vítězný soubor Okřešánek z Okříšek k účasti na slavnostním galakoncertu, který se konal dne 3. 2. 2007 v Kongresovém centru v Praze. Zde se soubor utkal s dalšími vítězi z taneční kategorie o "Pohár předsedy vlády ČR" a tuto cenu získal.
Po realizaci národní přehlídky "SEDMIKVÍTEK - Folklorní tance" zaslala organizace vyúčtování přehlídky a podle předložených dokladů jí náleží v souladu s pravidly finanční příspěvek ve výši 60.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s jejím pořádáním. Finanční prostředky na poskytnutí příspěvku jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2007 (příloha K 1 Seznam krajských a národních postupových přehlídek).
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje poskytnout Krajské organizaci Pionýra kraje Vysočina, v souladu s bodem 5. článku 4 pravidel finanční příspěvek ve výši 60.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "SEDMIKVÍTEK - Folklorní tance".
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému usnesení připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 jsou na kapitole Kultura (příloha K 1 Seznam krajských a národních postupových přehlídek) tyto prostředky narozpočtovány.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvek z kapitoly Kultura Krajské organizaci Pionýra kraje Vysočina, Havlíčkova 44, 586 01 JIHLAVA, IČ 70857105, ve výši 60.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "SEDMIKVÍTEK - Folklorní tance".
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz