Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-59

RK-10-2007-59.doc  RK-10-2007-59pr1.xls
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-10-2007-59
NázevSouhlas s prodloužením dlouhodobé výpůjčky sbírkových předmětů z Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Lisá, M. Horký
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuMuzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, podalo prostřednictvím odboru kultury a památkové péče žádost o udělení souhlasu s obnovením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, svěřených do správy jihlavského muzea a zapsaných v Centrální evidenci sbírek MK ČR ve sbírce č.MJI/002-05-07/146002. Jedná se o prodloužení sedmi smluv o výpůjčce na dobu určitou maximálně do 5 let s následujícími subjekty: Ústav lidové kultury ve Strážnici, Horácký soubor písní a tanců Vysočan, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hrad Kámen, Obec Pohleď, Pražská informační služba a Obec Kamenice.
Výše uvedené subjekty mají sbírkové předměty dle materiálu RK-10-2007-59, př. 1 již zapůjčeny na základě smluv uzavřených v předchozích letech a projevily vážný zájem o jejich prodloužení. Sbírkové předměty budou i nadále využívány v rámci prezentace a zpřístupnění kulturního dědictví a historie Vysočiny a českých zemí pro veřejnost. Dlouhodobá výpůjčka neovlivní kvalitu a úroveň stálých expozic instalovaných v Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje, na základě žádosti ředitele Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 17. 5. 2005, udělit souhlas s obnovením dlouhodobých výpůjčních smluv sbírkových předmětů pro vypůjčitele: Ústav lidové kultury ve Strážnici, Horácký soubor písní a tanců Vysočan, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hrad Kámen, Obec Pohleď, Pražská informační služba a Obec Kamenice.
Všechny sbírkové předměty navrhované k dlouhodobé výpůjčce jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek MK ČR ve sbírce č. MJI/002-05-07/146002 Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace.
Vypůjčitelé jsou povinni při nakládání se sbírkami dodržovat obecně platné podmínky ze zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, včetně podmínek stanovených výpůjční smlouvou uzavřenou s Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací, muzeum jako půjčitel si vyhrazuje ve smlouvě každoroční kontrolu stavu sbírek, zajištění podmínek jejich ochrany a nakládání s nimi.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 17. 5. 2005 s obnovením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů zapsaných v Centrální evidenci sbírek MK ČR ve sbírce č. MJI/002-05-07/146002 Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, subjektům dle materiálu RK-10-2007-59, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz