Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-58

RK-10-2007-58.doc  RK-10-2007-58pr1.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-10-2007-58
NázevNávrh odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
Zpracoval K. Lisá
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, lze navrhnout za splnění mimořádného úkolu nebo zvlášť významného pracovního úkolu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury mimořádnou odměnu.
Odbor kultury a památkové péče posoudil a vyhodnotil plnění zvýšeného rozsahu některých úkolů, mimořádnost a výjimečnost některých akcí a další úkoly nad rámec běžné činnosti organizace a navrhl ředitelům příspěvkových organizací mimořádnou odměnu. Návrh odměn dle materiálu RK-10-2007-58, př. 1 byl projednán s Martinou Matějkovou, radní kraje Vysočina pro oblast školství a kultury.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje stanovit odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury dle materiálu
RK-10-2007-58, př. 1. Jedná se o odměnu za splnění mimořádného úkolu a za dlouhodobou vynikající propagaci instituce a jejího zřizovatele v rámci kraje Vysočina i celé České republiky a za úspěšnou prezentaci kulturního dědictví kraje Vysočina na zahraničních výstavách.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury dle materiálu
RK -10-2007-58, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz