Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-51

RK-10-2007-51.doc  RK-10-2007-51pr1.doc  RK-10-2007-51pr2.tif
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-10-2007-51
NázevPoskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem kraje Vysočina byl dne 12. 12. 2006 usnesením 0545/09/2006/ZK schválen v rámci rozpočtu kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS orj. 1500 paragraf 5512 - příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, z něhož je 4 004 000 Kč určeno pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí (dále jen "SDH"). Tyto prostředky jsou kryty státním příspěvkem v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007. Dotace je vnitřně strukturovaná a je určena na následující výdaje:
a) na odbornou přípravu,
b) na mzdové výdaje a pojistné za výkon služby formou pohotovosti kategorií jednotky požární ochrany (dále jen JPO) II nebo hlavního zaměstnání (JPO II nebo JPO III) v jednotkách SDH obcí,
c) na úhradu výdajů za uskutečněný zásah SDH obcí mimo území své obce,
d) na věcné vybavení jednotky SDH obcí kategorie JPO II nebo JPO III.
Návrh řešení Ředitelem Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina bylo navrženo dle Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV č. 54/2003 prozatím částečné rozdělení výše uvedené dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH kategorie JPO II - na udržení akceschopnosti a na věcné prostředky ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-10-2007-51, př. 1. Nelze rozdělit celou dotaci, neboť v současné době není možné určit všechny výdaje. Ty budou známy až v průběhu roku. Celkový rozpis neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2007 se nachází v materiálu
RK-10-2007-51, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, v kapitole Požární ochrana a IZS na § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část je počítáno s prostředky na úhradu výjezdu mimo územní obvod jednotky, vybavení sborů a odbornou přípravu SDH obcí ve výši 4 004 tis. Kč. Tyto prostředky jsou kryty státním příspěvkem v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci obcím kraje Vysočina na jednotky SDH kategorie JPO II v celkové výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-10-2007-51, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 15. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz