Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-44

RK-10-2007-44.doc  RK-10-2007-44pr1.doc  RK-10-2007-44pr2.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-10-2007-44
NázevRegionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuRegionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod požádala dne 20. 2. 2007 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500 000,- Kč na zhotovení prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Dotace na činnost Regionální rady na rok 2006 byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 1. 7. 2006 usnesením č. 0329/05/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 3 246 300 Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu
ZK-05-2006-02, př. 1). Dotace na činnost Regionální rady na rok 2007 byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0047/01/2007/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 17 550 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu ZK-01-2007-47, př. 1upr1.). Náklady na prováděcí dokument nebyly zahrnuty ani v jedné z dotací.

Předpokládané pořizovací náklady na prováděcí dokument nejsou zařazeny ani v jedné dotaci, protože zpracovatel měl být původně vybrán postupem dle Smlouvy o spolupráci mezi krajem Jihomoravským a krajem Vysočina (vyhlášení společné veřejné zakázky schválené radami obou krajů). Vzhledem k velké časové náročnosti tohoto postupu a zároveň nutnosti získat prováděcí dokument co nejdříve, přenesly kraje uskutečnění zadávacího řízení a provedení výběru nejvhodnějšího dodavatele na Regionální radu, která jako řídící orgán Regionálního operačního programu bude hlavním uživatelem tohoto prováděcího dokumentu. Zároveň bylo ústně dohodnuto, že náklady na zpracování prováděcího dokumentu oba kraje uhradí formou poskytnutí dotace Regionální radě.

Jihomoravský kraj již dotaci na prováděcí dokument ROP ve výši 500 000 Kč poskytl, a to usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 816/06/Z 13 ze dne 21. 9. 2006.
Návrh řešení Za účelem pořízení prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod se navrhuje poskytnout Regionální radě dotaci.

Regionální rada souhlasí s návrhem smlouvy.


Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 7. 3. 2007 je 98 781 tis. Kč
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj ve výši 500 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu RK-10-2007-44, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 6174 Činnost regionálních rad, o částku 500 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod na pořízení Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz