Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-36

RK-10-2007-36.doc  RK-10-2007-36pr1.tif  RK-10-2007-36pr2.tif  RK-10-2007-36pr3.tif  RK-10-2007-36pr4.tif  RK-10-2007-36pr5.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-10-2007-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 30. 1. 2007 usnesením č. 0180/05/2007/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. V rozpočtu kraje na rok 2007 je v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - je vyčleněna částka 300 000 Kč na "Podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa". Z vyčleněné částky zbývá k čerpání 230 749,- Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 4/07 požádaly 4 organizace, které vysílají své zástupce na mistrovství, o finanční podporu v celkové výši 20 235,- Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí příspěvku (dále jen dotace) na účast na sportovním mistrovství. Žádosti PUM 18/07 (TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem) a PUM 19/07 (TJ Spartak Třebíč) obsahují nepřijatelné náklady, proto OŠMS navrhuje žádosti pokrátit o nepřijatelné náklady a žádosti podpořit v celkové výši 18 747,- Kč

Tělovýchovná jednota Jiskra Humpolec předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství České republiky mládeže do 16-ti let 2007 (žádost PUM 16/07 - materiál RK-10-2007-36, př. 1). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 2 520,- Kč.

Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR v přespolním běhu ve Frýdku-Místku (žádost PUM 17/07 - materiál RK-10-2007-36, př. 2). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 2 000,- Kč.

TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství Evropy kadetů a kadetek v šermu Novi Sad - Srbsko (žádost PUM 18/07 - materiál RK-10-2007-36, př. 3). V žádosti jsou náklady na pojištění, což jsou náklady, které nejsou pravidly povoleny, proto navrhujeme tyto nepřijatelné náklady pokrátit a tuto žádost podpořit ve výši 10 190,- Kč.

T.J. Spartak Třebíč předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR v biatlonu (žádost PUM 19/07 - materiál RK-10-2007-36, př. 4). V žádosti jsou náklady na materiál, což jsou náklady, které nejsou pravidly povoleny, proto navrhujeme tyto nepřijatelné náklady pokrátit a tuto žádost podpořit ve výši 4 037,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa (ÚZ 00309) je 230 749,- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím ve výši 18 747,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-10-2007-36, př. 5.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz