Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-28

RK-09-2007-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-09-2007-28
NázevVýběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila na svém 37. zasedání usnesením č. 1820/37/2006/RK vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Do výběrového řízení se řádně přihlásilo celkem 9 uchazečů, dva uchazeči před konáním výběrového řízení odstoupili.
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace probíhalo ve dvou částech, a to v 1. části věnované manažerským testům, dne 19. 2. 2007 a ve 2. části zaměřené na řízený rozhovor dne 21. 2. 2007. K oběma částem výběrového řízení se dostavilo všech sedm uchazečů o výběrové řízení.
Návrh řešení Na základě výsledků konání obou částí výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, doporučuje výběrová komise radě kraje jako vhodné kandidáty pro jmenování do funkce ředitele uchazeče dle materiálu RK-09-2007-28, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, .......................................
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz