Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-26

RK-09-2007-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-09-2007-26
NázevPodklady pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval I. Schallnerová, H. Kubíček
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuDne 5. 12. 2006 rada kraje usnesením č. 1760/36/2006/RK schválila zadat zpracování a kompletaci podkladů a analýz pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě firmě EURONEST s.r.o., Okružní 963, 674 01 Třebíč a uložila odboru kultury a památkové péče předložit radě kraje výstupy zpracování do
28. 2. 2007.
V materiálu RK-37-2006-09 (Návrh postupu přípravy projektu kraje Vysočina na výstavbu sídla Krajské knihovny Vysočiny) upozornil odbor regionálního rozvoje na změny související se vznikem veřejné vysoké školy neuniverzitního typu a z hlediska zajištění maximální efektivnosti vynaložených finančních zdrojů na potřebu zvážení varianty umístění krajské knihovny na území města Jihlavy a společného sdílení objektu a zajištění plnění funkcí jak krajské, tak univerzitní knihovny. Odbor kultury a památkové péče současně poukázal na možná rizika výstavby krajské knihovny v Havlíčkově Brodě, spočívající vzhledem ke spádovosti a dostupnosti dané oblasti v nižším potenciálu uživatelů, omezení možných způsobů užší spolupráce s vysokými školami v regionu, a dále v menším předpokladu progresivnějšího nárůstu vzdělávacích aktivit.
Podkladový materiál zpracovaný firmou EURONEST s.r.o. mapuje současný stav projektu i jeho historii a v kvantifikované podobě předkládá dílčí analýzy jak prostředí v kraji Vysočina, tak poptávky po službách krajské knihovny, včetně závěrečné SWOT analýzy, která definuje možná rizika udržitelnosti projektu.
Uvedená podkladová zpráva bude součástí výchozích materiálů pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje vzít na vědomí Podklady pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny, zpracované firmou EURONEST s.r.o., dle materiálu RK-09-2007-26, př. 1.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí se závěry podkladové zprávy zpracované společností EURONEST s.r.o. dle materiálu RK-09-2007-26, př. 1 a doporučuje pro maximální objektivitu efektivnosti projektu, budoucího provozu a využití krajské knihovny prověřit možnosti realizace výstavby krajské knihovny Vysočiny na území statutárního města Jihlavy.
Návrh usneseníRada kraje
bere ne vědomí
Podklady pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny, zpracované firmou EURONEST s. r. o., dle materiálu RK-09-2007-26, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 27. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz