Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-22

RK-09-2007-22.doc  RK-09-2007-22pr1.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-09-2007-22
NázevJmenování zástupce za zřizovatele do školské rady
Zpracoval V. Zelený
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 5. 1. 2007 odstoupil z funkce člena školské rady při Obchodní akademii
a Hotelové škole Havlíčkův Brod Ing. arch. Jaroslav Kruntorád (materiál RK-09-2007-22, př.1).
Návrh řešení K doplnění členů školské rady je třeba jmenovat jednoho zástupce za zřizovatele. OŠMS po projednání s ředitelem Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod navrhuje radě kraje jmenovat na uvolněné místo člena školské rady za zřizovatele Bc. Aleše Kadlece, ředitele Hospodářské komory v Havlíčkově Brodě.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
odstoupení Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda z funkce člena školské rady za zřizovatele při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod a
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Pravidel Rady kraje Vysočina č. 5/05 členem školské rady za zřizovatele při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Bc. Aleše Kadlece
Odpovědnost OŠMS
Termín 2. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz