Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-21

RK-09-2007-21.doc  RK-09-2007-21pr1.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-09-2007-21
NázevPravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže
Zpracoval P. Panovec
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV letech 2005 a 2006 začaly v kraji Vysočina vznikat projekty na podporu talentované mládeže v různých sportovních odvětvích. Zpracovatelé těchto projektů se na představitele kraje obraceli se žádostmi o dotace na činnost, které byly na tuto talentovanou mládež zaměřeny. Vznikala jednotlivá centra talentované mládeže, která mají regionální charakter. Rada kraje vznik těchto center podporovala a po projednání jednotlivých projektů rozhodovala o přidělování dotací. Mezi již podpořená sportovní odvětví patří fotbal, volejbal, hokej, šachy, plavání a lyžaři. S novými projekty přicházejí zástupci dalších sportovních odvětví (např. basketbal). Zasílané žádosti o podporu a projekty měly nejrůznější formy a jejich posuzování nebylo vždy jednoduché. Proto bylo rozhodnuto zpracovat Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu zpracoval návrh Pravidel Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže (viz RK-09-200721, př. 1). Úkolem těchto Pravidel je stanovit pevné podmínky, na základě kterých mohou takováto centra vznikat a fungovat. Pro posuzování jednotlivých žádostí bylo také třeba sjednotit formu žádostí a projektů.
StanoviskaStanovisko Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje na základě usnesení č. 11/02/2007/Ksvč schválit Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže dle materiálu RK-09-2007-21, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz