Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-19

RK-09-2007-19.doc  RK-09-2007-19pr1.tif
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-09-2007-19
NázevFOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 114/135/06)
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu "Sportoviště 2006" byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Mezilesí, Mezilesí 4, 395 01 Pacov smlouva o poskytnutí podpory na projekt "Kompletní rekonstrukce sportoviště v Mezilesí" s dobou realizace do 31. prosince 2006. Dne 31. 1. 2007 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost obce Mezilesí o prodloužení doby realizace projektu do 31. května 2007. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-09-2007-19.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje neprodloužit obci Mezilesí dobu realizace projektu do 31. 5. 2007. Žadatel nedodržel podmínky smlouvy a projekt nerealizoval do 31. 12. 2006. Žádost o prodloužení termínu byla podána až měsíc po smlouvou předpokládaném konci realizace projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
neschvaluje
prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2007 a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu "Sportoviště 2006" uzavřené mezi krajem Vysočina a obcí Mezilesí, Mezilesí 4, 395 01 Pacov na projekt "Kompletní rekonstrukce sportoviště v Mezilesí".
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz