Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-51

RK-08-2007-51.doc  RK-08-2007-51pr1.tif  RK-08-2007-51pr2.xls
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-08-2007-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Hasičskému sportovnímu klubu Pelhřimov
Zpracoval Z. Čech
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátil Hasičský sportovní klub Pelhřimov, zastoupený kpt. Miloslavem Hovorkou, velitelem stanice Pacov, s žádosti o finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na krytí nákladů spojených s účastí družstva z Vysočiny na Světových policejních a hasičských hrách 2007 (World Police and Fire Games 2007), které proběhnou 16. - 25. 3. 2007 v australském Adelaide. Jedná se o sportovní setkání profesionálních a dobrovolných hasičů, které probíhá již od roku 1985 a od roku 1999 se těchto her pravidelně účastní i sportovci z ČR. Letošní akce se zúčastní 25 reprezentantů z ČR a z toho 5 dobrovolných hasičů z HZS Pelhřimov - stanice Pacov (průměrný věk - 32 let). Bližší informace o celé akci jsou uvedeny v žádosti o podporu akce, která je obsahem mat. RK-08-2007-51, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-08-2007-51, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla Hasičskému sportovnímu klubu Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov, IČ: 708 02 254 poskytnuta dotace ve výši 20 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s účastí výše zmíněného sportovního klubu na Světových policejních a hasičských hrách.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska oddělení pro řešení mimořádných situací a P. Hájka, náměstka hejtmana kraje Vysočina, viz materiál RK-08-2007-51, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy, uvedené v hlavní knize schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 v části Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007 je 335 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Hasičskému sportovnímu klubu Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov, IČ: 708 02 254, na krytí nákladů souvisejících s účastí na Světových policejních a hasičských hrách 2007;
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 tis. Kč a povýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 20 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s účastí na Světových policejních a hasičských hrách 2007 dle materiálu RK-08-2007-51, př. 1
a RK-08-2007-51, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz