Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-48

RK-08-2007-48.doc  RK-08-2007-48pr1.tif  RK-08-2007-48pr10.tif  RK-08-2007-48pr11.tif  RK-08-2007-48pr12.tif  RK-08-2007-48pr13.tif  RK-08-2007-48pr14.xls  RK-08-2007-48pr14upr1.xls  RK-08-2007-48pr2.tif  RK-08-2007-48pr3.tif  RK-08-2007-48pr4.tif  RK-08-2007-48pr5.tif  RK-08-2007-48pr6.tif  RK-08-2007-48pr7.tif  RK-08-2007-48pr8.tif  RK-08-2007-48pr9.tif
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-08-2007-48
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 30. 1. 2007 usnesením č. 0180/05/2007/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. V rozpočtu kraje na rok 2007 je v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - je vyčleněna částka 300 000 Kč na "Podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa". Z vyčleněné částky zbývá k čerpání 288 750,- Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 4/07 požádalo 5 organizací, které vysílají své zástupce na mistrovství, o finanční podporu v celkové výši 80 926,50 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí příspěvku (dále jen dotace) na účast na sportovním mistrovství. Žádosti PUM 05/07 a PUM 15/07 (obě TJ Jiskra Havlíčkův Brod) obsahují nepřijatelné náklady, proto OŠMS navrhuje žádosti pokrátit o nepřijatelné náklady a žádosti podpořit v celkové výši 68 381,- Kč

Základní škola Třebíč předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR v šachu mládeže do 16ti let 2007 (žádost PUM 04/07 - materiál RK-08-2007-48,př. 1). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 2 671,- Kč. Žadatel je zřizován obcí, z toho důvodu je třeba doporučit přidělení dotace ke schválení zastupitelstvu kraje.

Krajský svaz stolního tenisu Vysočina - Krajské sdružení ČSTV Vysočina předložilo žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR dospělých ve stolním tenise 2. - 4. 3. 2007 (žádost PUM 03/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 2). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 6 400,- Kč.

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR v šachu 2007 (žádost PUM 08/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 3). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 2 993,- Kč.

TJ Náměšť nad Oslavou předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství Evropy žen 2007 v šachu (žádost PUM 09/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 4). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 14 462,- Kč.

TJ Náměšť nad Oslavou předložila žádost na podporu účasti na 15. mistrovství ČR mládeže do 16-ti let 2007 v šachu (žádost PUM 10/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 5). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 7 300,- Kč.

TJ Jiskra Havlíčkův Brod předložila 8 žádostí na podporu účasti na:
* MČR seniorů a kadetů v zápase (žádost PUM 05/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 6). V žádosti jsou náklady na odměny za umístění, což jsou náklady, které nejsou pravidly povoleny, proto navrhujeme tyto nepřijatelné náklady pokrátit a tuto žádost podpořit ve výši 11 695,- Kč.

* MČR v přespolním běhu Frýdek Místek (žádost PUM 06/07 - materiál RK-08-2007-48,př.7). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 1 080,- Kč.

* MČR atletiky v hale (žádost PUM 07/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 8). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 1 250,- Kč.

* MČR v raftingu juniorů a kadetů - Kamenice (žádost PUM 11/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 9). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 3 650,- Kč.

* MČR v raftingu mužů, sjezd R4 (žádost PUM 12/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 10). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 2 250,- Kč.

* Evropský pohár v raftingu R4, R6 Rakousko (žádost PUM 13/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 11). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 10 380,- Kč.

* MČR ve stolním tenise mladších žáků Vlašim (žádost PUM 14/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 12). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 1 050,- Kč.

* MČR ve stolním tenise starších žáků Havířov (žádost PUM 15/07 - materiál RK-08-2007-48, př. 13). V žádosti jsou náklady na jednotné oblečení, což jsou náklady, které nejsou pravidly povoleny, proto navrhujeme tyto nepřijatelné náklady pokrátit a tuto žádost podpořit ve výši 3 200,- Kč
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa (ÚZ 00309) je 288 750,- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím ve výši 65 710,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu RK-08-2007-48, př. 14;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci městu Třebíč pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU UL. KPT. JAROŠE 824/1 V TŘEBÍČI, IČ 60418583 na účast na Mistrovství České republiky v šachu mládeže do 16ti let 2006 ve výši 2 671,- Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz