Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-45

RK-08-2007-45.doc  RK-08-2007-45pr1.tif
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-08-2007-45
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na podporu účastníků XII. ročníku Pražského modelu Spojených národů (PMUN) z kraje Vysočina
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDne 15. 1. 2007 byla hejtmanovi kraje Vysočina doručena žádost o podporu delegátů (středoškolských studentů) z kraje Vysočina na XII. ročníku Pražského modelu Spojených Národů (PMUN) - projektu Asociace pro mezinárodní otázky (občanské sdružení). Jedná se o vzdělávací projekt - formu alternativního vzdělávání středoškolských studentů, kteří zastupují na konferencích státy z celého světa. Z kraje Vysočina se účastní 19 delegátů z gymnázií v Chotěboři, Pelhřimově a Třebíči, kteří budou zastupovat státy Alžírsko, Libye, Dánsko, Gruzie, Súdán a Libanon. Celý projekt je organizován vysokoškolskými studenty bez nároku na odměnu, s důrazem na vysokou úroveň programu a celkový přínos.
Finanční prostředky nutné pro realizaci PMUN jsou tradičně zajišťovány z komerčních zdrojů, ale v posledních letech nejsou schopny pokrýt veškeré náklady. Hlavně díky růstu popularity PMUN a tím i růstu účastníků.
Asociace pro mezinárodní otázky žádá kraj Vysočina o poskytnutí účelové dotace pro 19 účastníků PMUN z kraje Vysočina v celkové výši 28 500,- Kč (1.500,- Kč na jednoho delegáta).
Ve dnech 30. 3. - 2. 4. 2007 se koná závěrečná konference XII. ročníku Pražského modelu OSN, na kterou je především finanční příspěvek žádán.
Oficiální žádost o poskytnutí příspěvku včetně informací o akci, o účastnících z kraje Vysočina i finančních nákladech je přílohou 1 materiálu RK-08-2007-45.
V roce 2006 se z kraje Vysočina účastnilo 25 delegátů a byli podpořeni z rozpočtu kraje částkou 25.000,- Kč, tj. 1.000,- Kč na delegáta (požadováno bylo rovněž 1.500,- Kč na jednoho delegáta, tj. 37.500,- Kč).
Návrh řešení OŠMS navrhuje podpořit 19 účastníků z kraje Vysočina na XII. ročníku Pražského modelu Spojených Národů a přidělit částku 19.000,- Kč (tj. 1000,- Kč na delegáta z kraje Vysočina - stejně jako v roce 2006) občanskému sdružení Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1.
Za účelem zajištění finančního krytí této akce dále navrhujeme povýšit kapitolu Školství, mládeže a sportu o částku 19.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 2. 2007 je 28 032 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
povýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, o částku 19.000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 19.000,- Kč Asociaci pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1 na podporu účastníků XII. Ročníku Pražského modelu Spojených národů z kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz