Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-39

RK-08-2007-39.doc  RK-08-2007-39pr1.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-08-2007-39
NázevPlán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiku Rady kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKomise sociální a pro oblast protidrogové politiky projednala plán své činnosti na rok 2007 na zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2007, a doporučila jej ke schválení radě kraje. Zahrnula do něj hlavní témata, kterými bychom se v tomto roce mohli zabývat v rámci rozhodování orgánů samosprávy kraje Vysočina.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky pro rok 2007 dle materiálu RK-08-2007-39, př. 1.
StanoviskaUsnesení 003/01/2007/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
doporučuje
radě kraje schválit plán činnosti dle doplněného materiálu KSPP-01-2007-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
schválit plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky pro rok 2007 dle materiálu RK-08-2007-39, př. 1.
Odpovědnost Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz