Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-34

RK-08-2007-34.doc  RK-08-2007-34pr1.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-08-2007-34
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejnou zakázku "Oprava silnice II/403 hr. okresu Třebíč - Stonařov". Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jedná se o akci souvislých oprav silnic ve vlastnictví kraje Vysočina hrazených z prostředků EIB a kraje Vysočina s realizací v roce 2007. Veřejná zakázka na "Opravu silnice II/403 hr. okresu Třebíč - Stonařov" je vypsána dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzva na "Opravu silnice II/403 hr. okresu Třebíč - Stonařov" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byla provedena Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na "Opravu silnice II/403 hr. okresu Třebíč - Stonařov" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 2. 2. 2007. Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:

"Opravu silnice II/403 hr. okresu Třebíč - Stonařov", která se uskuteční dne 1. 3. 2007 od 8:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana (paní) *......................... a zástupce politického klubu *........................................ a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana (paní)*............................................. a zástupce politického klubu *................................a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/403 hr. okresu Třebíč - Stonařov", která se uskuteční dne 1. 3. 2007.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 23. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz