Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-29

RK-08-2007-29.doc  RK-08-2007-29pr1.tif  RK-08-2007-29pr2.tif
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-08-2007-29
NázevFOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 007/128/05 a FV 011/128/05
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Leader Vysočiny byla poskytnuta podpora občanskému sdružením Místní akční skupina Pelhřimovsko a občanskému sdružení MAS pro rozvoj regionu Horácko a Hrotovicko. Jednalo se o příspěvek na provozní náklady vzniklé v roce 2006 vyplacený předem, závěrečná zpráva a vyúčtování takto získané podpory měly být dle ustanovení čl. IV. Smlouvy o poskytnutí podpory u obou subjektů předloženy nejpozději 31. 1. 2007. K tomu však v případě Místní akční skupiny Pelhřimovsko došlo až 1. 2. 2007, v případě MAS Hrotovicko pak 2. 2. 2007.
Dle článku VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory má kraj právo, pokud příjemce nesplní některých ze svých závazků či povinností stanovených smlouvou, od příjemce podpory požadovat, aby peněžní prostředky nebo jejich část vrátil.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje vzhledem k minimálnímu prodlení neuplatnit ani u jednoho z příjemců podpory možné sankce ze strany kraje Vysočina uvedené ve Smlouvě o poskytnutí podpory čl. VI. odst. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neuplatnit sankce uvedené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 007/128/05 dle materiálu RK-08-2007-29, př. 1 a FV 011/128/05 dle materiálu RK-08-2007-29, př. 2 proti příjemcům podpory Místní akční skupina Pelhřimovsko, IČ 26987261, a MAS pro rozvoj regionu Horácko a Hrotovicko, IČ 27015564.
Odpovědnost ORR
Termín 20. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz