Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-18

RK-08-2007-18.doc  RK-08-2007-18pr2.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-08-2007-18
NázevZlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006
Zpracoval I. Schallnerová
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0545/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 schválilo vyhlášení III. ročníku ankety "Zlatá jeřabina" - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006. Jejím cílem je poukázat na množství zajímavých kulturních akcí probíhajících celoročně v kraji a na bohaté kulturní dědictví a péči o něj. Uspořádání ankety je také prezentací grantových programů vyhlašovaných pro oblast kultury, zejména grantového programu Regionální kultura a Klenotnice Vysočiny, regionálních postupových a národních přehlídek pořádaných v kraji a úspěchů péče o kulturní dědictví, zejména výsledků obnovy kulturních památek realizovaných podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina. Dalším cílem akce je motivace organizátorů kulturních akcí k novým aktivitám a vlastníků k účinnější péči o kulturní památky. "Zlatá jeřabina" také dokládá zájem veřejnosti o jednotlivé kulturní aktivity, a také jak je vnímána a hodnocena obnova kulturních památek v kraji.
Cena kraje Vysočina o nejlepší kulturní počin roku 2006 bude vyhlášena, stejně jako v předešlých letech, ve dvou kategoriích:
1. kulturní aktivita (kulturní akce, hudební a divadelní festivaly, koncerty apod.)
2. péče o kulturní dědictví (nové muzejní expozice, akce muzeí a galerií, významné obnovy kulturní památky apod.)
Odbor kultury a památkové péče vyzval, prostřednictvím více než tisíce e-mailových adres, zástupce měst a obcí, neziskových organizací na úseku kultury, turistických, informačních a kulturních center, středních a uměleckých škol, knihoven, muzeí, galerií a uměleckých agentur na Vysočině k nominování kulturních počinů. Na základě došlých nominačních návrhů byl sestaven seznam třiceti akcí v každé kategorii, pro které budou mít občané kraje Vysočina možnost v anketě "Zlatá jeřabina" hlasovat.
Kompletní přehled nominačních návrhů bude připraven ke shlédnutí v rámci závěrečné prezentace výsledků ankety ve vestibulu budovy B Krajského úřadu kraje Vysočina.
Mediálním partnerem III. ročníku "Zlaté jeřabiny" je Český rozhlas REGION.
Anketa "Zlatá jeřabina" bude prezentována v novinách Kraj Vysočina společně s hlasovacím lístkem, který bude možné zasílat na uvedenou adresu KrÚ, rovněž bude možné hlasovat prostřednictvím internetových stránek kraje, a to na tematické stránce kultura a památky.
Po ukončení ankety odbor kultury a památkové péče vyhodnotí hlasování a zajistí zveřejnění výsledků v tisku. Ceny prvním třem kulturním počinům v každé kategorii budou předány při slavnostním večeru v Horáckém divadle Jihlava.

Ocenění: diplom a finanční odměna v každé kategorii za:
1. místo 30 000 Kč
2. místo 20 000 Kč
3. místo 10 000 Kč
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje vzít na vědomí seznam akcí dle materiálu RK-08-2007-18, př. 1, pro které budou mít občané kraje Vysočina možnost v anketě "Zlatá jeřabina" v tomto roce hlasovat.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006 "Zlatá jeřabina" dle materiálu RK-08-2007-18, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz